Hva skjer?

Hva skjer.jpg
 

Vedrørende Parkeringsoblater:

Tirsdag 18. april fra kl. 17:00 - 20:00 vil det blir utlevert parkeringsoblater til dem som har levert inn nødvendig skjema til kontoret.

Utlevering vil foregå på kontoret i Myrdalskogen 28 B. Husk å ta med vognkort og legitimasjon.

 

Har du ikke levert inn det tilsendte skjema, vil du ikke få oblat denne dagen!

 

 

 

Som de fleste vil ha registrert, er styret og kontoret i ferd med å innføre endrede regler for parkering i Prestestien borettslag. Alle som bor i borettslaget, som disponerer bil/biler, må få denne/de registrert på tilsendt skjema og leveres dette til kontoret. Når registrering er foretatt vil en etter hvert få utlevert parkeringsoblat som skal festes i bilens frontrute.

Fristen som var satt er nå overskredet, men det er likevel ikke for sent å levere det.

Konsekvensen av å ikke levere inn dette skjema, blir at man behandles som ikke tilhørende i borettslaget, og derved blir ilagt gebyr for overtredelse av borettslagets parkeringsregler. På den tilsendte informasjon står det tydelig hvilke kriterier som gir rett til parkeringsoblat. Der står det også forklart hvorfor også de som disponerer garasje må utstyre bilen med oblat.

 

 

 

 

 

Parkering ved Prix-butikken.

Som de som bruker butikken vil ha oppdaget, er det gjort en "opprydding" i parkeringen ved Prix. Etter at Posten la ned kontoret i Åsane Senter, har Prix overtatt med "post i butikk", og har nå hovedansvaret for post-/pakke-utlevering i hele Ulset området.

Dette vil øke antall besøkende i butikken, og de trenger derfor alle de p.-plasser de disponerer. Skiltingen er derfor blitt tydeligere, og kontrollen med området er også skjerpet.

I den forbindelse kan nevnes at Coop har avtale om parkeringskontroll med et annet selskap enn vi i borettslaget har.


Den halvdelen av denne parkeringsplassen som Prix ikke har "råderett" over er ment for beboere i Prestestien borettslag. Dersom de som bor i området får problemer med å finne plass, grunnet mye fremmedparkering, vil styret gjerne høre om dette, slik at vi kan innføre et system som prioriterer dem som har parkeringsrett her.