STRØM

Borettslaget har fellesmåling av strøm. Fellesmåling av strømforbruket gir lavere nettleie. Gjennom Fjordkraft tilbys dette til boligorganisasjoner og næringskunder. Borettslaget har fjernavlesning, noe som gir store besparelser som kommer alle beboerne til gode.

Strømavtalen med BKK / Fjordkraft er bindende for alle i borettslaget, slik at inngåelse av egne avtaler er ikke mulig pr. i dag.
 

Det er også investert i et SD-anlegg (Sentral Driftskontroll) noe som gjør at temperaturen på varmeanlegget justeres på en mer økonomisk måte, dvs. at den regulerer temperaturen på varmen etter ute temperaturen. Dette gjør at når det er varmt ute så senkes temperaturen på varmen automatisk, her sparer vi mye.