ANSATTE 

Borettslaget har fire fast ansatte. To som teknisk driftspersonell, som tar seg av den daglige vaktmesterbaserte driften av laget, og to personer, hver i 50% stilling, som bekler en driftssekretærstilling. Disse tar seg av kontoret for Prestestien Borettslag.

Skjema for bostøtte, flytting, fremleie, oppsigelser, dugnad, ordensregler, parkeringsbestemmelser og søknad om garasje fåes på kontoret. Har man behov for flere nøkler eller må erstatte mistet nøkkel, får man rekvisisjon av disse utskrevet på kontoret, og må selv oppsøke Bergen Låsservice i Kollåsen 1 for å få nøkkel laget.

Oppdager man mangler / feil på fellesanleggene, det være seg ute eller inne, er det ønskelig at andelseiere melder dette til kontoret så snart som mulig, slik at det kan utbedres.


Kontorets åpningstider: 10:00 - 14:00
Telefonnummer: 55 18 28 43.
De dager kontoret eventuelt måtte være stengt vil telefonen til kontoret være slått over til TDP sin mobil.


STYRET

Bjørn Wisnes               - Styreleder

Jan Gunnar Bøe         -  Nestleder

Jonny Hansen            - Styremedlem

Aud Gørbitz                - Styremedlem

Remy Markhus            - Styremedlem

Grethe Søvdsnæs       - Varamedlem

Karen Cecilie Heldal    - Varamedlem

Marius Johannessen   - Varamedlem

John Andreas Omdal   - Varamedlem

 

Styremøtereferat

Styret legger ikke ut møtereferater her på internettportalen. Årsaken er at dette  er dokumenter ment internt for borettslagets andelseiere, mens portalen her er tilgjengelig for alle med internettilgang.

Trykte referater finnes på kontoret i etterkant av møtene, og kan, for dem som er interessert, hentes der.

Har du noen spørsmål? Ta kontakt med oss i styret ved hjelp av vårt kontaktskjema.