Parkeringsregler

2. oktober 2017 innførte vi nye parkeringsregler, her er info og en kort gjennomgang:

HOVEDREGEL
Det er kun tillatt å parkere på oppmerkede plasser eller i garasje.

GARASJE
Andelseiere som har garasje, skal benytte denne. De har fått blått oblat.

UTEPLASS
Andelseiere som har ikke har garasje, skal benytte oppmerkede plasser ute. De har fått gult oblat.

GJESTEPLASSER
Det er skiltet en del gjesteplasser. De fleste av disse er også markert med gul maling i veibanen. Kun gjester på kortvarig besøk kan benytte disse. Inntil videre blir det ikke utdelt oblat for gjester, og kontroll vil foregå ved at kontrollselskapet følger med og evt. foretar eiersjekk.
Dersom noen har behov for lengre gjesteparkering (besøk fra andre deler av landet etc.), kan det fås tillatelse til slik parkering på kontoret.

PLASSER FOR BEVEGELSESHEMMEDE
Det er skiltet egne plasser for bevegelseshemmede.

BOBILER, CAMPINGVOGNER, TILHENGERE ETC.
Det er avsatt egen plass for disse. De betaler en avgift for å stå der.

MERKNADER
En del har ikke hentet eller søkt om oblat. Disse bør gjøre det snarest, kjøretøyer uten oblat risikerer å bli ilagt en kontrollsanksjon (gebyr).
Rundt 10 % av uteplassene er reservert gjester. Noen mener dette er for lite. Utfordringen blir at en øking av antallet gjesteplasser, vil redusere antall plasser for boende. Det er derfor bestemt at vi begynner med dette antallet, skaffer oss erfaring om behovet, og (eventuelt) øker antallet senere.

HVA OPPNÅR VI

  • Når alle med garasje benytter denne, vil antall ledige uteplasser øke.
  • Fremmedparkering (bl.a. bussreisende som benytter våre plasser) vil opphøre.
  • Ulovlig og eventuelt trafikkhindrende parkering vil opphøre.
  • Flere andelseiere vil finne ledig plass nærmere sin bolig.

Ordningen skal evalueres underveis, og det er selvsagt muligheter for justeringer dersom det er riktig.

Cookies (informasjonskapsler) hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, aksepterer du vår bruk av cookies.